Undersøgelse af dysleksi og dens arvelige karakter

Dysleksi er en indlæringsforstyrrelse, der påvirker læsning, skrivning, stavning og andre sprogbaserede færdigheder. Det anslås, at op til 20 % af befolkningen har en eller anden form for ordblindhed, hvilket gør det til en af de mest almindelige indlæringsforstyrrelser. Men hvad er årsagen til den? Er det arveligt? Lad os tage et kig på ordblindhed og dens relation til genetik.

Hvad er ordblindhed?

Dysleksi er en neurologisk tilstand relateret til sprogbehandling, som gør det svært for personer at læse, skrive, stave og forstå skriftsprog. Det kan påvirke mennesker i alle aldre og med alle baggrunde uanset deres intelligensniveau eller uddannelsesbaggrund – men hvordan udvikler det sig? Det er her, at genetik kommer ind i billedet.

Genvariationer forbundet med dysleksi

Forskning tyder på, at der kan være flere genetiske variationer forbundet med ordblindhed. Undersøgelser har identificeret ændringer i forskellige gener, der er forbundet med udviklingen af dysleksi-symptomer. En undersøgelse viste, at mutationer i DCDC2-genet var betydeligt mere almindelige hos personer med ordblindhed end hos personer uden indlæringsforstyrrelse. KIAA0319-genet er også blevet forbundet med ordblindhed; personer med varianter i dette gen har større sandsynlighed for at opleve læsevanskeligheder end personer uden denne mutation. Endelig tyder forskning på, at ændringer i flere gener kan være med til at bestemme en persons risiko for at udvikle dysleksi – nogle skøn tyder på, at op til 500 forskellige gener kan påvirke en persons sandsynlighed for at udvikle dysleksi.

Arvelighed og risikofaktorer

Selv om vi ved, at der er visse genetiske variationer forbundet med ordblindhed, er det ikke klart, om disse variationer går i arv i familierne, eller om de opstår spontant under svangerskab eller senere i livet. Det vi ved er, at børn, der fødes i familier med en fortid med ordblindhed, synes at have en højere risiko for selv at udvikle sygdommen – men miljømæssige faktorer spiller også en rolle. Stressende hjemmemiljøer, forældrenes uddannelsesniveau og socioøkonomiske status har alle en indvirkning på en persons sandsynlighed for at udvikle dysleksi.

Konklusion

Selv om forskningen tyder på, at der kan være visse genetiske variationer forbundet med udviklingen af dysleksi-symptomer, kan arvelighed alene ikke forklare, hvorfor nogle mennesker udvikler denne indlæringsforstyrrelse, mens andre ikke gør det – miljømæssige faktorer spiller også en afgørende rolle. Det er vigtigt at bemærke, at det at have en eller flere genetiske varianter, der er forbundet med ordblindhed, ikke garanterer, at du vil udvikle denne indlæringsforstyrrelse – det øger blot din risiko for at gøre det – så gå ikke i panik, hvis du har et eller flere potentielle “ordblinde”-gener! Alle bør gøre sig bekendt med tegn og symptomer på tilstanden, så de kan sikre sig, at eventuelle potentielle problemer bliver behandlet korrekt, hvis de opstår. Med bevidsthed følger forståelse – og forståelse fører til accept – hvilket kan være med til at åbne nye muligheder for dem, der lever med denne udfordrende, men håndterbare tilstand!