Astrologi – Hvor kommer det fra?

I det første årtusinde f.Kr. blev astrologien udviklet, og astrologer blev konsulteret i alle slags sager. Astrologen studerede en persons horoskop og gav derefter råd eller forudsigelser om, hvad vedkommende kunne forvente i sit liv på baggrund af horoskopets oplysninger. Astrologi blev brugt til spådomssager, men den havde også praktiske anvendelser, f.eks. til at bestemme, hvornår afgrøder skulle plantes eller forudsige vejrmønstre. Astrologerne på denne tid var meget vidende om astronomi og stjernernes bevægelser. De brugte disse oplysninger til at lave horoskoper, som var diagrammer, der viste solens, månens og planeternes position ved en persons fødsel. Dette var den første form for astrologi.

Astrologi i oldtiden

Men med den græske filosofis fremkomst i det fjerde århundrede f.Kr. blev astrologien nytænkt ud fra andre verdenssyn. Platon og Aristoteles mente begge, at astrologi kunne forklares ved hjælp af naturlige årsager snarere end ved hjælp af overnaturlige kræfter. Denne nye måde at tænke på førte til yderligere fremskridt inden for astrologien. I det andet århundrede f.Kr. blev astrologien taget op af hellenistiske astrologer i Egypten, som udviklede horoskopastrologi. Dette nye system kombinerede egyptisk tro med græske og babyloniske astrologisystemer for at skabe et mere komplekst system, der omfattede alle tre elementer (stjernetegn og stjernetegn var begge fra Grækenland). Med denne syntese ændrede den astrologiske teori sig igen til sin nuværende form som en tvetydig kombination mellem videnskab og filosofi.

Brugen af astrologi til spådomskunst fortsatte gennem tiderne, indtil den begyndte at falde i unåde i den videnskabelige tidsalder, der begyndte i den tidlige moderne tid, hvor filosoffer som Francis Bacon afviste astrologien, fordi de mente, at den ikke kunne bevises eller forklares videnskabeligt – dvs. gennem naturlige årsager snarere end overnaturlige

På trods af disse fremskridt fortsatte man imidlertid med at praktisere den gamle astrologi som spådomskunst sideløbende med denne nye form for astrologi.